Dag voor de RadioAmateur 2019

Op 2 november 2019 van 9.30-17.00 uur in de IJsselhallen te Zwolle

Op 2 november 2019 vindt de 59e Dag voor de RadioAmateur plaats. Deze dag wordt georganiseerd door VERON, Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland. Naast het officiële gedeelte met de bekendmaking van de RadioAmateur van het (vorige jaar) 2018, door het wetenschappelijke Radiofonds Veder, zijn er diverse lezingen, de zelfbouwtentoonstelling de AMRATO (commerciële handelaren), en natuurlijk de VROM, de VERON Onderdelen Markt (radiovlooienmarkt). Diverse commissies, werkgroepen en verenigingen zullen zich presenteren, zo zal er weer een jeugdplein ingericht zijn. Op deze pagina treft u een verkort overzicht aan van wat er op 2 november allemaal te beleven zal zijn in de IJsselhallen in Zwolle.

Ham Radio Convention 2019

On November 2nd 2019 from 9.30-17.00 in the IJsselhallen in Zwolle, The Netherlands

On November 2nd, 2019, the 59th Ham Radio Convention will again take place in The Netherlands. Organiser is VERON, the Dutch radio society. Besides the official part, “the Radio Amateur of the (last) year 2018” supported by the Scientific Radiofonds Veder will be nominated and several lectures will be given. The homebrew exhibition, the AMRATO (Amateur radio equipment sales), and of course the VERON Components market (flea market). Several commissions and working groups are presenting their selves, we also again have a youngsters place. On this page you will find a brief overview of all you can find on November 2, in the IJsselhallen in Zwolle, the Netherlands.

Funkamateur Treffen 2019

2. November 2019 von 9.30-17.00 Uhr in die IJsselhallen in Zwolle, Die Niederlande

Am 2. November 2019, findet das 59. Funkamateur Treffen in den Niederlande statt. Organisator ist VERON, der Niederländische Funkamateurverein. Nach der offiziellen Öffnung, findet die Verleihung des „Amateur des (letztes) Jahres 2018“, statt, von das Wissenschaftliche Radiofonds Veder. Des Weiteren gibt es verschiedene Vorträge, die Selbstbau – Ausstellung, die AMRATO (Verkauf neue AFU-Geräte), und natürlich der Flohmarkt. Verschiedene Kommissionen und Arbeitsgruppen stellen sich vor, und es gibt auch wieder ein Jugend Platz. Auf diese Pagina eine kurze Auswahl was man am 2. November erleben kann.

Welkom op de Dag voor de RadioAmateur (DvdRA)

Een overzicht van de beursvloer – An overview of the exhibition floor – Ein Überblick über die Ausstellungsfläche