Dag voor de RadioAmateur 2017

Op 4 november 2017 van 9.30-17.00 uur in de Americahal te Apeldoorn

Op 4 november 2017 vindt de 57e Dag voor de RadioAmateur plaats. Deze dag wordt georganiseerd door VERON, Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland. Naast het officiële gedeelte met de bekendmaking van de RadioAmateur van het (vorige jaar) 2016, door het wetenschappelijke Radiofonds Veder, zijn er diverse lezingen, de zelfbouwtentoonstelling de AMRATO (commerciële handelaren), en natuurlijk de VROM, de VERON Onderdelen Markt (radiovlooienmarkt). Diverse commissies, werkgroepen en verenigingen zullen zich presenteren, zo zal er weer een jeugdplein ingericht zijn. Op deze pagina treft u een verkort overzicht aan van wat er op 4 november allemaal te beleven zal zijn in de Americahal in Apeldoorn.

Ham Radio Convention 2017

On November 4th 2017 from 9.30-17.00 in the Americahal in Apeldoorn, The Netherlands

On November 4th 2017, the 57th Ham Radio Convention will again take place in The Netherlands. Organiser is VERON, the Dutch radio society. Besides the official part, “the Radio Amateur of the (last) year 2016” supported by the Scientific Radiofonds Veder will be nominated and several lectures will be given. The homebrew exhibition, the AMRATO (Amateur radio equipment sales), and of course the VERON Components market (flea market). Several commissions and working groups are presenting their selves, we also again have a youngsters place. On this page you will find a brief overview of all you can find on November 4, in the Americahal in Apeldoorn, the Netherlands.

Funkamateur Treffen 2017

4. November 2017 von 9.30-17.00 Uhr, in die Americahalle in Apeldoorn, Die Niederlande

Am 4. November 2017, findet das 57. Funkamateur Treffen in den Niederlande statt. Organisator ist VERON, der Niederländische Funkamateurverein. Nach der offiziellen Öffnung, findet die Verleihung des „Amateur des (letztes) Jahres 2016“, statt, von das Wissenschaftliche Radiofonds Veder. Des Weiteren gibt es verschiedene Vorträge, die Selbstbau – Ausstellung, die AMRATO (Verkauf neue AFU-Geräte), und natürlich der Flohmarkt. Verschiedene Kommissionen und Arbeitsgruppen stellen sich vor, und es gibt auch wieder ein Jugend Platz. Auf diese Pagina eine kurze Auswahl was man am 4. November erleben kann.

Welkom op de Dag voor de RadioAmateur