Algemene informatie over de 57e Dag voor de RadioAmateur

Zaterdag 4 november 2017 in de Americahal te Apeldoorn

Entreeprijzen

Informatie (algemeen) over de Dag voor de RadioAmateur,De organisatie van de Dag voor de RadioAmateur heeft besloten de entreeprijzen in 2017, t.o.v. die van 2016 het zelfde te houden. Ook handhaven we de regel van het afgelopen jaren om alle kinderen onder de 16 jaar gratis toegang te geven, in geval van twijfel moet men een identificatiebewijs kunnen laten zien. Op de dag zelf betalen VERON leden aan de kassa € 8,00 op vertoon van hun geldige VERON lidmaatschapskaart. Voor niet-leden bedraagt de entreeprijs € 9,00. Bezoekende bezitters van de Gouden VERON Speld hebben gratis toegang (voorwaarde de speld moet men wel zichtbaar dragen).

Even als vorig jaar heft de organisatie van de Americahal weer parkeerkosten op hun terrein. U kunt ook kiezen voor gratis parkeren, maar dan moet u een stukje lopen. Bedenk dat de opbrengt hiervan niet ten goede komt aan onze vereniging. De parkeerkosten worden voldaan door een uitrijkaart te kopen in de entree.

Voorverkoop entreebewijzen

Kassadrukte

Evenals voorgaande jaren bestaat uitsluitend voor VERON-leden de mogelijkheid om ‘vooraf’ tegen gereduceerd tarief entreebewijzen te bestellen voor de Dag voor de RadioAmateur. Hieraan zitten voor u twee voordelen: u hebt uw entreebewijs tegen de laagst mogelijke prijs en u hoeft op 4 november niet in de rij voor de kassa te wachten om een kaartje te kopen. VERON-leden betalen in de voorverkoop € 7,00 voor een entreebewijs.

Entreebewijzen tegen gereduceerd tarief voor VERON-leden (€ 7,00) kunnen uitsluitend via uw afdelingssecretaris worden besteld. De afdelingssecretaris controleert of u lid van de VERON bent en u betaalt de kosten voor het entreebewijs aan uw afdelingssecretaris.

De procedure voor het bestellen is identiek aan die van het afgelopen jaar. Alle afdelingssecretarissen zijn/worden hiervan op de hoogte gesteld. Belangrijk voor u: het minimum aantal te bestellen kaartjes (per secretaris) is vier stuks. Terugsturen van te veel bestelde kaartjes is niet mogelijk. Bestellen moet via geld overmaken door uw secretaris voor entreebewijzen tegen gereduceerd tarief voor VERON-leden. Deze bestelling moet uiterlijk 1 oktober 2017 in ons bezit zijn. Zorg dus dat u zich ruimschoots voor die tijd bij uw afdelingssecretaris heeft opgegeven. Alle bestelde entreebewijzen zullen na ontvangst van de bestelling aan uw afdelingssecretaris worden gestuurd, tenzij aan ondergetekende door de secretaris een ander adres is opgegeven. Voor niet-leden is het niet mogelijk om vooraf entreebewijzen te bestellen.

Medewerkers gezocht

We zijn op zoek naar VERON leden die bereid zijn op de dag zelf te assisteren bij enkele (eenvoudige) werkzaamheden. Als zich voldoende mensen aanmelden bent u volop in de gelegenheid om zelf ook rustig te kunnen rondkijken. Hebt u belangstelling, geeft u zich dan op bij : Jelle Jan Visser, PA1JJ, E-mail: pa1jj@veron.nl

Algemene informatie en organisatie van de DvdRA

Paul Sterk, PA0STE.
E-mail: voorzitter.evcie@veron.nl