Dag voor de RadioAmateur 2017

Op 4 november 2017 van 9.30-17.00 uur in de Americahal te Apeldoorn

Programma voor de Dag voor de RadioAmateurOp 4 november 2017 vindt de 57e Dag voor de RadioAmateur plaats. De dag wordt georganiseerd door de VERON, Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland. De organisator van de dag, heeft weer een aantrekkelijk programma samengesteld. Naast het officiële gedeelte zijn er diverse lezingen, de zelfbouwtentoonstelling, de AMRATO en natuurlijk de VERON Onderdelen Markt. Diverse commissies, werkgroepen en verenigingen zullen zich presenteren, ook zal er weer een jeugdplein ingericht zijn. Hieronder treft u een overzicht aan van wat er op 4 november allemaal te beleven zal zijn in de Americahal in Apeldoorn.

Openingstijden en kaartverkoop

De Dag voor de RadioAmateur begint om 09.30 uur en duurt tot 17.00 uur. De kaartverkoop begint echter al om 09.00 uur. Al eerder hebben wij aangegeven, dat we besloten hebben de entreeprijzen in 2017, gelijk te houden aan die van 2016. Ook handhaven we de regel van de afgelopen jaren om alle jeugdige belangstellenden onder de 16 jaar gratis toegang te geven, in geval van twijfel moet men een identificatiebewijs kunnen laten zien. VERON leden betalen uitsluitend op vertoon van hun geldige VERON lidmaatschapskaart € 8,00. In alle andere gevallen bedraagt de entreeprijs € 9,00. Houders van de Gouden VERON Speld hebben gratis toegang, zorg er wel voor dat deze speld dan zichtbaar gedragen wordt. De organisatie van de Americahal heeft (zoals vorig jaar) besloten op haar terrein parkeerkosten á € 4,00 per voertuig te heffen. U kunt ook kiezen voor gratis parkeren, maar dan moet u een stukje lopen. De parkeerkosten worden voldaan door een uitrijkaart te kopen in de entree. De VERON is niet verantwoordelijk voor het parkeerbeleid op het terrein van de Americahal.

Programma (onder voorbehoud)

09.00 Aanvang kaartverkoop
09.30 Hal open
10.30-11.30 Midden- en Matenzaal, eerste etage:
 • Officiële opening en toespraak door de Algemeen Voorzitter van de VERON, Remy F.G. Denker, PA3AGF.
 • Bekendmaking van de RadioAmateur van 2016, door het Wetenschappelijk Radiofonds Veder. De considerans zal door Pieter-Tjerk de Boer, PA3FWM worden uitgesproken. Pieter Tjerk is door het bestuur van het Vederfonds benoemd tot opvolger van Klaas Robers, PA0KLS.
11.45-12.45 Glazenzaal op de eerste etage:
  Lezing: ”De constructie en de berekeningen voor een top loaded verticale antenne voor 160m”, door Frans Hamelink, PA1NHZ
11.45-12.45 Americazaal, op de eerste etage:
”Morse Challenge”, o.l.v. Hans Remeeus, PA1HR en Ad Wouterson, PA2PCH.
13.00-14.30 Midden- en Matenzaal, eerste etage:
Lezing: ”Idzerda modulatie bij het toestel NSF 029”, door Ed Plevier
14.45-15.45 Glazenzaal op de eerste etage:
Lezing: ”De overgang van AM/FM naar DAB+ voor omroepzenders” door Edwin Vos, PA3GVQ.
16.00-17.00 Midden en Matenzaal op de eerste etage:
De trekking van de prijzen van de VERON loterij.
De sluiting van de DvdRA 2017.
Doorlopend:
 • AMRATO, commerciële aanbieders van amateurapparatuur.
 • VERON Radio Onderdelen Markt (VROM).
 • Diverse VERON commissies presenteren zich.
 • Diverse verenigingen presenteren zich.
 • Zelfbouwtentoonstelling en demonstraties.
 • Jeugdplein, om jeugd kennis te laten maken met techniek en de vele andere aspecten van onze hobby.
 • Lotenverkoop voor de VERON loterij.

Lezingen (onder voorbehoud)

Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd een aantal interessante lezingen te organiseren met aandacht voor diverse aspecten van de radiohobby.

Lezing: ” De constructie en de berekeningen voor een top loaded verticale antenne voor 160m ”, door Frans Hamelink, PA1NHZ.

De lezing bestaat uit het berekenen van de lengte van de vier top radialen, aan de hand hiervan kan door middel van het EZNEC calculatie programma de capaciteit en de SWR bepaald worden. Als dit bekend is kan door middel van de Smith Chart de aanpassing berekend worden, in dit geval is het een breedband transformator. Deze transformator wordt dan gewikkeld op een ferriet kern. Ook behandelt Frans het verschil tussen een ferriet kern en een poederijzer kern met betrekking tot de gebruikte frequenties. Tevens laat Frans zien hoe hij deze verticaal van 20 meter hoog alleen installeert.

Lezing: ”Idzerda modulatie bij het toestel NSF 029”, door Ed Plevier.

Een van de radiopioniers in onze Nederlandse radio historie is, Hans Henricus Schotanus à Steringa Idzerda (Hans Idzerda). We hebben het dan over 1885-1944. Hans Idzerda verzorgde in 1919 met zijn zelfbouw zender PCGG de eerste radio-uitzendingen, en geldt als de oudste omroepzender ter wereld. Hans ontwikkelde vele systemen en principes, eerst in zijn eigen bedrijf, later deels toegepast door de Firma NSF (Nederlandse Seintoestellen Fabriek) in Hilversum. Ed Plevier zal u vertellen over de Idzerda modulatie aan de hand van het toestel NSF 029. Na een inleiding, het principe schema, de praktische uitvoering van het toestel, de werking van de modulator. De modulatie diepte, het afstemmen over de middengolfband, de bandbreedte en een demonstratie aan de hand van een model. In deze interessante lezing gaan historie en techniek hand in hand.

Lezing: ” De overgang van AM/FM naar DAB+ voor omroep-zenders ” door Edwin Vos, PA3GVQ.

Bijna om het uur klinkt uit de luidspreker van uw omroep radio de tune over de digitale omroep uitzendingen in DAB+. Naast de oude FM band worden bijna alle bekende zenders en veel nieuwe zenders digitaal uitgezonden. In deze presentatie van Edwin (PA3GVQ) gaat hij in op de techniek van DAB+. Edwin kijkt daarbij kort terug  naar de radio-geschiedenis en komt via AM, FM uit bij DAB+. Onderwerpen die aan bod komen zijn antenne opstellingen, de frequentie technische problemen bij FM omroep, het frequentie gebied waarin T-DAB uitzend, enz. Deze avondvullende lezing is al door Edwin bij veel afdelingen met succes gegeven, op de DvdRA zal hij een samenvatting geven van deze lezing.

Jeugdplein 2017

In navolging van het succes van het “het jeugdplein”, van andere jaren, zal er ook dit jaar weer een jeugdplein ingericht zijn. Een initiatief van de jeugd commissie met de landelijke JOTA-JOTI organisatie, de vossenjacht commissie en YOTA. Het doel is om de jeugd kennis te laten maken met techniek en de vele aspecten van onze hobby. Naast informatieverstrekking en instructies zal er weer een ruimte ingericht zijn voor een praktisch soldeerproject.

Informatie over de VERON

Het Centraal Bureau van de VERON verzorgt de ledenadministratie en een belangrijk deel van de correspondentie van onze vereniging. Mocht u hierover vragen hebben, of wilt u zich opgeven als lid van de VERON, bezoek dan de stand van het Service Bureau, die dit jaar (zoals ook de afgelopen jaren) ook weer het Centraal Bureau zal waarnemen. Wie zich op de DvdRA opgeeft als lid van de VERON, betaalt pas met ingang van januari 2018. Zowel bij de stand van het Service bureau, als ook bij de VERON stand bent u altijd van harte welkom met ideeën, vragen of opmerkingen! Als niet meteen antwoord kan worden gegeven, zal de vraag of opmerking doorgespeeld worden naar de betreffende official.

Morse challenge

Inleiding:

Zeker nu VERON (in Nederland) de beheerder is van het cultureel immaterieel erfgoed “Morse”” mag u de “Morse challenge” (de naam van de oude Vonkenboerwedstrijd) niet missen. Dit jaar voor de eerste keer georganiseerd door Hans Remeeus, PA1HR en Ad Wouterson, PA2PCH, voorheen radio operators bij Schevenigenradio / PCH, resp. radio officier bij de koopvaardij en ervaren radiozendamateurs, met CW als een van hun favoriete modes.

Inhoud:

 1. Morsevaardigheidswedstrijd: foutloos opnemen van klare Nederlandse tekst in oplopende snelheden. 10,15,20,25,30,35 en 40 woorden per minuut gedurende telkens 1 minuut. Elke deelnemer krijgt een certificaat met daarop vermeld de hoogst behaalde snelheid.
 2. Ladderwedstrijd: Foutloos opnemen van Nederlandse woorden in oplopende snelheid.
 3. Nieuw: Foutloos opnemen van calls bestaande uit letters, cijfers en leestekens, met QRM/QRN/QSB en uiteraard in zeer wisselende snelheden.
 4. Nieuw: opnemen van een stuk klare tekst met een snelheid van 18 woorden per minuut gedurende 3 minuten. U mag niets noteren, maar het stuk tekst in uw hoofd opslaan. Daarna worden u vijf vragen gesteld over de tekst.

Iedere beginner of gevorderde, kan aan elk onderdeel deelnemen. Je hoeft ook niet aan alle onderdelen mee te doen. Wel is het voor de concentratie nodig dat er niet in- en uitgelopen wordt.

Vooraf inschrijven is niet nodig, gewoon (op tijd) naar de Americazaal komen is voldoende. Het maximum aantal deelnemers is echter 25. Zorg dus dat u het niet mist en uzelf een trots deelnemer kunt noemen van een sportieve en competitieve versie van het zo mooi en bijzonder wordend cultureel erfgoed. De uitslag van de ladderwedstrijd en de bijhorende competitie wordt gepubliceerd op de website van de VERON.

Locatie en tijd:

De Morse challenge zal dit jaar weer worden gehouden in de Americazaal, aanvang 11.45 uur.

Loterij met groot aantal prijzen

Tijdens de Dag voor de RadioAmateur zal weer een aantal prachtige prijzen worden verloot. De grote prijzen zijn te bezichtigen in de vitrines van de VERON stand. Daarnaast zijn er nog diverse kleinere prijzen te winnen. In de Americahal zullen enkele verkooppunten voor loten te vinden zijn. De loten kosten € 1,00 per stuk, € 3,- per 4 stuks of 8 stuks voor € 5,-. De loten verkoop eindigt een half uur voor de trekking (15.30 uur). De trekking van de loterij zal dit jaar aanvangen om 16.00 uur (zie agenda) in de Midden en Matenzaal.

AMRATO / VERON Onderdelen markt

Zoals ieder jaar is de zelfbouwtentoonstelling natuurlijk de smaakmaker van de Dag voor de RadioAmateur. Wat de fantasie van de elektronica hobbyist niet allemaal kan bedenken. Praktische oplossingen voor lastige problemen. Altijd weer de moeite waard om deze presentatie te bekijken.

We hebben zoals vorig jaar weer uw afd. secretaris aangeschreven om ons te helpen om deze zelfbouw een stevige push te geven, door in hun afdeling eens rond te kijken, en potentiële zelfbouwers aan te spreken om zich op te geven voor deelname aan dit evenement. Er staan ook enkele privileges tegenover. Uw afd. secretaris is daarvan op de hoogte. Wij hopen op een grote deelname. Onder leiding van Robert Langenhuysen, PA0RYL wordt dit jaar voor de zevende achtereenvolgende keer aan de bezoekers van de DvdRA de mogelijkheid geboden om metingen te doen aan de door henzelf meegebrachte apparatuur. Het is een ideale gelegenheid om uw apparatuur te controleren. Te denken valt aan metingen aan zenders, ontvangers, frequentietellers, oscillatoren, SWR meters, etc. Een vooraanmelding kan via een e-mail naar pa0ryl@amsat.org. Een team van ervaren amateurs met hun apparatuur staat u hier ter beschikking.

Catering

Zowel in de foyer als op de eerste etage zal een horecabuffet te vinden zijn. In de foyer zijn uitsluitend dranken verkrijgbaar. Op de eerste etage zijn diverse hapjes en dranken verkrijgbaar.

Hoe kunt u de Americahal vinden?

Het exacte adres van de Americahal is: Laan van Erica 50, 7321 BX, Apeldoorn. De Americahal is eenvoudig te vinden: van de A50 neemt u bij Apeldoorn afslag 24. Richting Apeldoorn aanhouden. Na de rotonde waar u recht door gaat, slaat u links af de Laan van Erica in (hier staat de Americahal ook al met een bord aangegeven). Na ca. 100 m ziet u de hal aan de rechterzijde. Er staat aangegeven of u wilt kiezen voor betaald parkeren op het terrein van de Americahal voor € 4,00 per voertuig, of U kunt kiezen voor gratis parkeren, maar dan moet u een stukje lopen. Als u op het terrein van de Americahal parkeert, vergeet dan niet op tijd een uitrijkaart te kopen in de entree.

Mocht u de weg naar de Americahal toch nog niet kunnen vinden dan kan het inpraatstation met de speciale call PA6DRA, u helpen. PA6DRA is vanaf 09.00 uur vanuit de Americahal in de lucht op 145.500 MHz. Ook zal er weer een QSL-kaart van dit station worden uitgegeven. Voor gebruikers van openbaar vervoer, schuin tegenover de Americahal ligt een klein spoorweg station, station Apeldoorn “de Maten”, gelegen aan de spoorlijn Apeldoorn – Zutphen. Looptijd naar de Americahal is ca. 2-5 minuten.

Old timers club

Even als vorig jaar zal dit jaar weer de Old Timer Club (OTC), een stand hebben in de grote hal, ondergebracht bij de commissies en verenigingen.

Tot slot

De kans dat u op de AMRATO of de Onderdelenmarkt wat van uw gading vindt is natuurlijk groot. Zorgt u wel dat u voldoende geld bij u hebt, want in de Americahal is er geen geldautomaat aanwezig.

Maakt u het voor ons gemakkelijk, en betaal indien u kunt met gepast geld. Ga daar wel zorgvuldig mee om, ervaring dwingt ons u te waarschuwen voor mogelijke zakkenrollers, een gewaarschuwd mens telt voor twee! In het gehele gebouw is roken verboden, ik wil u vriendelijk verzoeken zich hieraan te houden. Het kan in de ochtend nogal druk zijn op de wegen naar de Americahal. Houdt u daar rekening mee als u niets van dit evenement wilt missen.

U kunt de informatie ook vinden op https://dvdra.veron.nl, of via www.veron.nl, onder evenementen, DvdRA. De Evenementen commissie (namens het Hoofdbestuur) hoopt u allen weer te mogen begroeten op de Dag voor de RadioAmateur op zaterdag 4 november 2017 in de Americahal in Apeldoorn.

Paul Sterk, PA0STE
Voorzitter Evenementen-commissie